[:nl]

Taxi Düsseldorf Airport

Het komt steeds vaker voor dat de vakantie- of zakenreis op Düsseldorf Airport begint. Vanaf deze luchthaven zijn namelijk maar liefst 180 verschillende bestemmingen te bereiken. Ook voor vervoer naar Düsseldorf Airport is Pretaxi de aangewezen partij om reizigers uit de regio Eindhoven in stijl te vervoeren.

Taxi Düsseldorf Airport voor een comfortabele, onbezorgde en voordelige reis

Moet u voor uw vakantie of zakenreis vertrekken vanaf Düsseldorf Airport, dan bent u bij Pretaxi aan het juiste adres:

  • Geen gesleep met tassen en koffers;
  • Geen stress over op tijd aankomen en inchecken;
  • U wordt netjes van deur tot deur gebracht;
  • U bent ruimschoots op tijd aanwezig voor uw vlucht.

Op de afgesproken tijd haalt één van onze ervaren chauffeurs u op de afgesproken locatie op. Dat kan bij u thuis zijn, of op een andere locatie in de regio Eindhoven, bijvoorbeeld wanneer u met meerdere personen reist. Onze chauffeur helpt u met uw koffers en tassen en zorgt ervoor dat u na een ontspannen rit, veilig op het vliegveld aankomt.

De chauffeur brengt u tot voor de terminal en helpt weer even met de tassen en de koffers. Doordat wij ervoor zorgen dat u ruimschoots op tijd aanwezig bent, heeft u na het inchecken nog tijd voor een kopje koffie voordat u naar het vliegtuig moet. Dat is pas relaxed reizen.

Wij hanteren vaste lage tarieven voor vervoer van en naar het vliegveld.

Vervoer terug van Düsseldorf Airport

Wie slim is, boekt vooraf ook de terugreis van Düsseldorf Airport bij Pretaxi. Het is een prettig idee dat er bij aankomst terug op Düsseldorf Airport een auto met chauffeur op u wacht. U hoeft zich dan geen zorgen te maken over het vervoer terug naar huis. Wij monitoren uw vlucht, zodat ook wanneer het vliegtuig eerder aankomt, of vertraging heeft, u altijd verzekerd bent van een taxi die op u wacht.

Inclusief koffers en tassen

Het spreekt voor zich dat u bagage heeft als u op reis gaat. Wij van Pretaxi begrijpen dat. Daarom brengen wij in tegenstelling tot veel andere taxibedrijven, geen extra kosten in rekening voor uw bagage. Wij houden van transparantie en daar horen geen kosten achteraf bij.

Vergeet niet om de terugreis ook goed te regelen, reserveer op tijd

In de meeste gevallen is het voordat u vertrekt ook al duidelijk wanneer u exact weer terug zult zijn. Het is verstandig om de reis terug ook op tijd te bespreken. Dat scheelt u kopzorgen tijdens de reis terug naar Düsseldorf Airport. Het is een fijn idee om dat allemaal goed geregeld te hebben als u vertrekt.

Informeer naar de mogelijkheden en onze concurrerende tarieven

Voor de meest populaire ritten hebben wij inmiddels al vaste tarieven. Deze tarieven gelden ook tijdens zon- en feestdagen en tijdens het hoogseizoen. Zelfs op onregelmatig uren, zoals ’s nachts en ’s morgens heel vroeg worden deze tarieven gehanteerd. Wij houden van transparantie, dus als de rit gelijk is, blijven de prijzen ook gelijk.

Bij Pretaxi bent u ook aan het juiste adres voor minder gangbare ritten en vervoer van groepen van meer dan 8 personen. Laat ons eens geheel vrijblijvend een offerte voor u opmaken en overtuig uzelf van onze lage prijzen.

Prijzen

VANAF OMGEVING EINDHOVENTM 4 PERSONENTM 6 PERSONENTM 8 PERSONEN
Amsterdam Schipholv.a € 149v.a € 159v.a € 169
Schipholv.a € 149v.a € 159v.a € 169
Brussel Zaventemv.a € 149v.a € 159v.a € 169
Düsseldorfv.a € 149v.a € 159v.a € 169
Eindhoven Airportv.a  € 27v.a € 35v.a € 45
Weezev.a € 99v.a € 109v.a € 119
Rotterdam Airportv.a € 139v.a € 149v.a € 159
Frankfurt a.M;v.a € 299v.a € 309v.a € 319

LET OP: u krijgt een sms ter bevestiging van uw reservering. Klik op de link in de sms om uw reservering te bevestigingen.

Bel ons:

+31 40 240 50 60

[:en]

Taxi Düsseldorf Airport

It is becoming increasingly common to start a vacation or business trip at Düsseldorf Airport. No less than 180 different destinations can be reached from this airport. For transport to Düsseldorf Airport, Pretaxi is also the right party to transport travelers from the Eindhoven region in style.

Taxi Düsseldorf Airport for a comfortable, carefree and economical journey

Taxi Düsseldorf Airport for a comfortable, carefree and economical journey
Should you depart from Düsseldorf Airport for your vacation or business trip, then you are at the right place at Pretaxi:

  • No dragging with bags and suitcases;
  • No stress about arriving and checking in on time;
  • You will be taken neatly from door to door;
  • You will be in good time for your flight.

One of our experienced drivers will pick you up at the agreed location at the agreed time. This can be at your home, or at a different location in the Eindhoven region, for example if you are traveling with several people. Our driver helps you with your bags and bags and ensures that you arrive safely at the airport after a relaxed ride.

The driver will take you to the terminal and help you with the bags and suitcases. Because we ensure that you are present in plenty of time, you still have time for a cup of coffee after you check in before you go to the plane. That is just relaxed travel.

We use fixed low rates for transport to and from the airport.

Return transportation from Düsseldorf Airport

It’s  also a good idea to book the return journey from Düsseldorf Airport with Pretaxi in advance. It is a nice feeling that a car with driver will be waiting for you when you return to Düsseldorf Airport. You do not have to worry about transport back home. We monitor your flight, so that even if the plane arrives early, or is delayed, you are always assured of a taxi waiting for you.

Suitcases and bags included

It goes without saying that you have luggage when you travel. We at Pretaxi understand that. That is why, unlike many other taxi companies, we do not charge extra costs for your luggage. We like transparency and there are no costs afterwards.

Don’t forget to arrange your return trip, book in time

In most cases, it is clear before you leave when you will be back. It is wise to also discuss the journey back on time. That saves you headaches during the journey back from Düsseldorf Airport. It is a nice idea to have all this well arranged when you leave.

Ask about the possibilities and our competitive rates

We already have fixed rates for the most popular journeys. These rates also apply during Sundays and public holidays and during the high season. Even at irregular hours, such as at night and very early in the morning, these rates are applied. We like transparency, so if the journey is the same, the prices will remain the same.

At Pretaxi you are also at the right place for less common journeys and transport of groups of more than 8 people. Let us prepare a quote for you completely free of obligation and convince yourself of our low prices.

Prices

FROM EINDHOVEN AND SURROUNDINGStill 4 PERSONStill 6 PERSONStill 8 PERSONS
Amsterdam Schipholfrom € 149from € 159from € 169
Schipholfrom € 149from € 159from € 169
Brussel Zaventemfrom € 149from € 159from € 169
Düsseldorffrom € 149from € 159from € 169
Eindhoven Airportfrom € 27from € 35from € 45
Weezefrom € 99from € 109from € 119
Rotterdam Airportfrom € 139from € 149from € 159
Frankfurt a.M;from € 299from € 309from € 319

PLEASE NOTE: you will receive a text message confirming your reservation. Click on the link in the SMS to confirm your reservation.

Call us:

+31 40 240 50 60

[:]